(Theo Lao động-Thủ đô) Hà Nội: Khánh thành Nhà máy nước sạch lớn nhất miền Bắc

 

Đang xử lý...