Giới thiệu

Nhà máy nước mặt sông Đuống được quy hoạch trên diện tích gần 61.5 ha, với tổng vốn đầu tư khoảng 4.998 tỷ đồng, đặt tại khu vực xã Phù Đổng và xã Trung Mầu (huyện Gia Lâm).

Theo quy hoạch cấp nước Thủ Đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phê duyệt tại quyết định số 499/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 21/03/2013 và Quyết định chủ trương đầu tư số 2869/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân dân thành phố Hà Nội ngày 03/6/2016; khi hoàn thành dự án sẽ cấp nước sạch cho khu vực phía Đông Bắc thành phố Hà Nội (bao gồm quận quận Long Biên (14 phường), huyện Gia Lâm (22 xã), huyện Đông Anh (20 xã), huyện Sóc Sơn (26 xã), và các khu đô thị và công nghiệp trên đường 179); khu vực phía Nam thành phố Hà Nội (bao gồm quận bao gồm quận Hoàng Mai (14 phường), huyện Thanh Trì (15 xã), huyện Thường Tín (29 xã) và huyện Phú Xuyên (28 xã)), và các vùng phụ cận như Bắc Ninh, Hưng Yên,… 

Về quy mô dự án, theo quy hoạch nhà máy nước mặt sông Đuống đến năm 2020 sẽ đạt công suất 300.000 m3/ngày đêm, chia thành hai kỳ đầu tư: Kỳ 1A đến năm 2018, vận hành với công suất 150.000 m3/ ngày đêm và Kỳ 1B đến năm 2020, vận hành với công suất 300.000 m3/ ngày đêm. Quy mô cấp nước của dự án định hướng đến năm 2030 sẽ đạt 600.000 m3/ ngày đêm, tầm nhìn đến năm 2050 đạt 900.000 m3/ ngày đêm.

Dự án nghiên cứu đầu tư xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch với quy mô lớn, mang tính liên vùng, liên tỉnh với mục tiêu chiến lược nhằm xây dựng một hệ thống cấp nước sạch bền vững, có khả năng cung cấp và đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nước sạch ổn định và lâu dài cho thủ đô Hà Nội. Dự án sẽ góp phần giải quyết triệt để nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân và đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa vùng kinh tế trọng điểm của thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành lân cận.

Bên cạnh đó, dự án còn đạt được mục tiêu thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát huy nội lực của các doanh nghiệp trong nước, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước; Giúp quản lý, khai thác và bảo vệ được toàn bộ hệ thống cấp nước một cách an toàn, bền vững và ổn định, sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng của Doanh nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.

 

Về mặt xã hội, Khi dự án hoàn thành sẽ tác động trực tiếp khoảng 2.5 triệu dân Thủ đô trên diện tích khoảng 960 km2 phân bổ trên 08 Quận huyện như Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm, Hoàng Mai, Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên, dự án sẽ góp phần mở ra một hướng mới về đa dạng hóa các thành phần kinh tế trong sản xuất và kinh doanh nước sạch; tạo công ăn việc làm cho số lượng lớn người lao động; thúc đẩy sự phát triển về mức sống cho nhân dân. Hơn nữa, điều kiện sức khỏe của người dân trong khu vực cũng được hưởng lợi từ sử dụng nước sạch, đặc biệt là trẻ em, người già và phụ nữ, giúp giảm thiểu các bệnh tật gây ra từ nguồn nước và tình trạng ô nhiễm môi trường sống do nguồn nước không hợp vệ sinh gây ra..

Dự án hòan thành sẽ góp phần không nhỏ trong công cuộc hơn hai mươi năm đổi mới Thủ đô Hà nội, đóng góp vào quá trình đô thị hoá, xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật, cung cấp nguồn nước sạch ổn định cho các khu vực dân cư, đặc biệt cho các trung tâm đô thị và các khu công nghiệp, đặt tiền đề bằng việc xây dựng một trong những cột mốc quan trọng hàng đầu của sự nghiệp phát triển kinh tế –  xã hội của Thủ đô Hà Nội hiện nay.

 

 

Đang xử lý...