Chất lượng nước tuần 1 tháng 7 năm 2023

1. Kết quả phân tích chất lượng nước tại Nhà máy  - Tải về

2. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Ngô Gia Tự - Tải về 

3. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối KCN VSIP  - Tải về

4. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Ecopark - Tải về

5. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Xa La - Hà Đông - Tải về

6. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Cầu Tó  - Tải về

7. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Nghiêm Xuân Yêm - Nguyễn Hữu Thọ  - Tải về

8. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Pháp Vân  - Tải về

 

 

Đang xử lý...